Publikace v časopise European Countryside

V časopise European Countryside vyšel dne 6.4.2017 článek INTEGRATION OF SOIL AND WATER CONSERVATION MEASURES IN AN INTENSIVELY CULTIVATED WATERSHED – A CASE STUDY OF JIHLAVA RIVER BASIN (CZECH REPUBLIC). V publikaci jsou promítnuty poznatky, získané v rámci řešení projektu AQUARIUS, týkající se hydrochemického režimu systémů zemědělského odvodnění a opatření pro snižování vyplavování dusíku z odvodněné zemědělské půdy. Článek je možné stáhnout zde.