Final event

On 25.4.2017 a final event on projects AQUARIUS (Assessing water quality improvement options concerning nutrient and pharmaceutical contaminants in rural watersheds) a ISOFIN (A new methodological approach for identification of industrial pollution: Isotope fingerprinting and bacterial community changes.).

Agenda
25.4.2017 – building MCEV I room Z239, FŽP ČZU in Prague, 9:00 – 12:00

ČZU – 7F14330 ISOFIN 9:00 – 10:00

  • prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D. ISOFIN – Česko-norská spolupráce na identifikaci zdrojů atmosférických polutantů ISOFIN – Czech-Norwegian cooperation on identification of sources of atmospheric pollutants
  • doc. RNDr. Vladislav Chrastný, Ph.D. Stanovení stabilních izotopů pomocí TIMS – Determination of stable metal isotopes on TIMS
  • Ing. Hana Šillerová, Ph.D. Výsledky a závěry projektu: Zhodnocení výzkumu v Norsku a na Ostravsku (Česká republika) – Results and conclusions of the project: Evaluation of research in Norway and in Ostrava (Czech Republic)

Coffe break 10:00 – 10:30
ČZU – 7F14341 AQUARIUS 10:30 – 11:30

  • prof. Ing. Jan Vymazal, CSc. Účinnost odstraňování živin a farmak v kořenových čistírnách v povodí vodárenské nádrže – Efficiency of contructed wetlands in drinking water reservoir watershed with respect to nutrients and pharmaceuticals
  • Ing. Petr Fučík, Ph.D. Hodnocení podílů srážko-odtokových epizod na odnosu dusíku a fosforu z odvodněné zemědělské půdy – The role of discharge events on nitrogen and phosphorus loads from small tile-drained catchments
  • Mgr. Marta Martínková Modelování potenciálu remediačních opatření při řešení zátěže dusičnany v povodí Jankovského potoka – Modelling potential of remediation measures in the Jankovský Brook nitrate load evaluation
  • Ing. Dan Kahuda Podrobný model hydrologické bilance a kvality vody v silně zemědělsky ovlivněném povodí Kopaninského potoka – Detailed model of hydrological balance and water quality in the watershed of the Kopaninský Brook watershed heavily affected by agriculture
  • Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. Problematika farmak v odpadních vodách v ČR – Pharmaceuticals in wastewaters in the Czech Republic

DISKUZE 11:30 – 12:00

You can download the invitation here.